Elk Books richt zich op publicaties die de wereld van nu kunnen duiden en oog hebben voor de wereld van morgen. Dat maakt ons uitgeefhuis een thuishaven voor betekenisgevers, bruggenbouwers en dwarsdenkers die maatschappelijk alert zijn en niet bang zijn hun kop boven het maaiveld uit te steken om urgente maatschappelijke thema's aan de kaak te stellen. 

Onze boeken zijn met liefde geschreven én zetten de boel soms even flink op scherp.  


RECENT VERSCHENEN

Wie vrij wil zijn moet puinruimen

Erwin Pasmans

Specificaties

Prijs: 35,00

ISBN 9789493255951

Hardcover

17 x 24 cm

424 pagina's

Beschrijving

Als een vrijgevochten 'vuilnisman' wijst Erwin Pasmans op de metaforische kadavers van zielloze systemen, mentale gevangenissen en kromgetrokken ideeën over het Zijn, het worden en het leven zelf. In dit bewustzijns-splijtende werk schakelt de auteur wederom moeiteloos tussen de manipulerende wereldse machten en totalitaire toestanden in een Zuid-Limburgs dorpje.

Erwin Pasmans is auteur van o.a. De coronaplandemie (2020), ALLICHT?! (2022) en De Macht van de Onmacht (2023). Wie vrij wil zijn moet puinruimen leest als een tragikomische roman en bewijst de onmiskenbare noodzaak van 'vervelende pretbedervers' voor de samenleving.

Over de auteur

De Vierde Tirannie

A.B.H.M. van Thiel 

Specificaties

Prijs: 20,00

ISBN 978-94-93255-87-6

Paperback 

13,5 x 21 cm

156 pagina's

Beschrijving

Met pijn in zijn hart is Barend van Thiel getuige van de vernietiging van de Democratische Rechtsstaat. Toen hij in 2008 met pensioen ging was de nu tachtigjarige oud-rechter ervan overtuigd zijn kinderen en kleinkinderen de hemel op aarde met vrijheidsgarantie na te laten. Inmiddels zijn de gronden waarop zijn overtuigingen rusten in rook opgegaan. In De Vierde Tirannie schetst Van Thiel een onthutsend beeld hoe grondrechten en vrijheden, onder valse vlag, steeds verder worden ingeperkt. Zijn strenge doch rechtvaardige betoog is een vlijmscherpe ontleding van maatschappelijke en economische ontwikkelingen bezien vanuit een indrukwekkend beknopt historisch kader. Niets blijft onbesproken en langzaam maar zeker worden de onderlinge verbanden zichtbaar gemaakt.

Na Den Briel, de slag bij Waterloo en de stranden van Normandië nadert voor West-Europa de voltooiing van een Marxistisch wereldregime met rasse schreden: de vierde tirannie. Om onszelf hieruit te bevrijden of erger te voorkomen zal de Vrijheid met hand en tand verdedigd moeten worden.

Over de auteur

Vanaf nu verkrijgbaar 


Landverraad

Dick Bijl & Willem Koert

Specificaties

ISBN 978-94-3255-88-3

Paperback met flappen

13,5 x 20,5 cm

144 pagina's

Beschrijving

De coronapandemie is voorbij, maar ons land ligt er sterk gehavend en verwoest bij. De neoliberalen hebben vrijwel ongehinderd het land afgebroken en belangrijke verworvenheden bij het oud vuil gezet.

Oud-huisarts en epidemioloog Dick Bijl en onderzoeksjournalist Willem Koert bespreken in LANDVERRAAD de processen die al jaren gaande zijn en hebben geleid tot een aanval op de wetenschap, de verloedering van de politiek, medisch en veterinair gegoochel, de afbraak van de onafhankelijke journalistiek, de ongecontroleerde macht van de industrie, de jacht op critici en censuur die het publieke debat dicteert, terwijl de rechterlijke macht het schromelijk liet afweten. Hierdoor staat de toekomst van ons land op het spel.

Over de auteur


Tabitha van Wieren

Woont hier dat rare wijf?

Specificaties

ISBN 978-94-93255-86-9

Paperback 

17 x 24 cm

250 pagina's

Beschrijving

“Wennet hjir dot rare wiif?” klinkt er door het slaapkamerraam van Tabitha van Wieren op een avond in oktober wanneer een groepje jongeren voorbij fietst. Als Tabitha voor Waarheid beschrijft ze op social media haar ervaringen, gevoelens en vragen tijdens de coronapandemie en wordt onbedoeld een van de gezichten van een kritische stroming die al snel in een hoek wordt gezet en geframed als oproerkraaiende dissidenten die met knuppels en waterkanonnen van het toneel moet worden verjaagd. Opgejut door indringende boodschappen van politici, spijkerharde oordelen op Facebook en uitspraken van opgetrommelde experts aan talkshowtafels, krijgen coronakritische denkers de schijn tegen én de wind van voren van de massa.  

Van een gezellige vriendin en gewaardeerd collega wordt Tabitha plots gezien als een complotdenker, rechts-extremist, gevaar voor de volksgezondheid en… een raar wijf. Haar schrijfsels zijn gebundeld in dit boek. Niet om te willen overtuigen maar als naslagwerk van een periode vol gedenkwaardige gebeurtenissen die door een ieder anders is beleefd. Lees dit boek, niet als vermaak, maar om – met de kennis van nu – in de belevingswereld te stappen van een vermeend ‘viruswappie’ en je zult ontdekken dat er meer is dat ons verbindt dan verdeelt. De auteur hoopt met dit boek bij te dragen aan meer begrip en compassie voor elkaars meningen en keuzes en daarmee de collectieve wond te helpen helen.

Over de auteur


Wij werken samen met en maken ook boeken voor: