De Parasitaire Denkgeest

€ 22,00

De toewijding van het Westen aan vrijheid, rede en liberalisme wordt bedreigt door de verstikkende kracht van politieke correctheid. ‘Ideepathogenen’ teisteren het gezond verstand, luiden het einde in van het rationele debat en brengen de meest elementaire vrijheden in gevaar, waaronder de vrijheid van gedachte en meningsuiting. Als een parasitoloog van de menselijke geest brengt Dr. Gad Saad deze infectieuze ideeën aan het licht. Het gevaar dat een denkgeestvirus het brein van studenten, hoogleraren en het publieke domein aantast is groot, maar zoals de auteur laat zien, wemelt het van logische drogredenen. We beschikken over machtige wapens om mee terug te vechten mits we zo moedig zijn om ze in te zetten.

 

De Parasitaire Denkgeest is een provocatieve strijdkreet om fundamentele rechten te behouden en de intellectuele vrijheid te verdedigen. Het boek deed in 2020 veel stof opwaaien, werd een ‘national bestseller’ en in meer dan vijftien talen uitgebracht. Het is niet verwonderlijk dat De Parasitaire Denkgeest het meest controversiële en spraakmakende boek was van het jaar en nu ook Nederlands terrein verovert. De Parasitaire Denkgeest is als een cognitief vaccin dat ons kan behoeden voor een collectieve val in de afgrond van oneindige waanzin.

 

GAD SAAD, Ph.D. is een van de bekendste intellectuelen die strijd voert tegen de tirannie van politieke correctheid en is presentator van de populaire YouTube show THE SAAD TRUTH. Hij is hoogleraar marketing aan de John Molson School of Business aan de Concordia University in Canada, een pionier op het gebied van de toepassing van evolutionaire psychologie op consumentengedrag en auteur van The Evolutionary Bases of ConsumptionThe Consuming Instinct, talrijke wetenschappelijke artikelen en redacteur van het boek Evolutionary Psychology in the Business Sciences.